των Jean- Pierre & Luc Dardenne
(οι δηλώσεις των σκηνοθετών)
Διαβάστε περισσότερα: Le Silence de Lorna

του Aleksandr Sokurov
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Russian Ark

του David Cronenberg
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: A Dangerous Method

του Tom Tykwer
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Drei

του Paddy Considine
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Tyrannosaur

του Xavier Durringer
(οι σημειώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: La conquête

του Aleksandr Sokurov
(σημειώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Faust

του Pedro Almodóvar
(οι σημειώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: La piel que habito