Φωτογραφίες που ο Andrei Tarkovsky τράβηξε στη Ρωσία και την Ιταλία μεταξύ 1979 και 1984.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15