Μια ταινία κινουμένων σχεδίων του Dziga Vertov, γυρισμένη το 1924.

vertov4.jpg