Η εμφάνιση του συγκροτήματος Yardbirds στην ταινία Blow-up του Michelangelo Antonioni.

antoni5.jpg