(Ένα κορίτσι σε κάθε λιμάνι)
του Howard Hawks
Διαβάστε περισσότερα: A Girl in Every Port

(Κλέφτης ποδηλάτων)
του Vittorio De Sica
(κριτική του Βασίλη Ραφαηλίδη)
Διαβάστε περισσότερα: ​Ladri di biciclette

(Η άρπα της Βιρμανίας)
του Kon Ichikawa
(κριτική του Βασίλη Ραφαηλίδη)
Διαβάστε περισσότερα: Biruma no tategoto

του Sam Wood
(αποσπάσματα από κείμενο του Rob Nixon)
Διαβάστε περισσότερα: A Night at the Opera