(Στην άβυσσο του πάθους)
του Jean Renoir
Διαβάστε περισσότερα: Woman on the Beach

του Jean Renoir
(δηλώσεις και απόψεις)
Διαβάστε περισσότερα: La règle du jeu

του Jean Renoir
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: La règle du jeu

του Akira Kurosawa
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Rashomon