της Anna Kazejak
(η κριτική της Ζωής- Μυρτώς Ρηγοπούλου)
Διαβάστε περισσότερα: Fucking Bornholm

του Andreas Horvath
(η κριτική της Καλλιόπης Πουτούρογλου)
Διαβάστε περισσότερα: Zoo Lock Down

του Χρήστου Πασσαλή
(η κριτική της Ζωής- Μυρτώς Ρηγοπούλου)
Διαβάστε περισσότερα: Ησυχία 6-9

του Ioseb 'Soso' Bliadze
(η κριτική της Καλλιόπης Πουτούρογλου)
Διαβάστε περισσότερα: A Room of my Own

(Ευφορία)
της Valeria Golino
(το σημείωμα της σκηνοθέτιδος)
Διαβάστε περισσότερα: Euforia

του Joachim Trier
(η κριτική της Καλλιόπης Πουτούρογλου)
Διαβάστε περισσότερα: The Worst Person in the World

του Radu Jude
(η κριτική της Ζωής- Μυρτώς Ρηγοπούλου)
Διαβάστε περισσότερα: Plastic Semiotic

(The uncle)
των David Kapac & Andrija Mardešić
(η κριτική της Ζωής- Μυρτώς Ρηγοπούλου)
Διαβάστε περισσότερα: Stric

(Στις ροδακινιές του Αλκαράς)
της Carla Simón
(η κριτική της Ζωής- Μυρτώς Ρηγοπούλου)
Διαβάστε περισσότερα: Alcarràs