του Marius Holst
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: King of Devil's Island

των Jean- Pierre & Luc Dardenne
(οι δηλώσεις των σκηνοθετών)
Διαβάστε περισσότερα: Le Silence de Lorna

του Aleksandr Sokurov
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Russian Ark

του Tom Tykwer
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Drei

του Paddy Considine
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Tyrannosaur

του Xavier Durringer
(οι σημειώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: La conquête

του Cary Fukunaga 
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Jane Eyre

του Aleksandr Sokurov
(σημειώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Faust