Παράλληλα με την καριέρα του ως σκηνοθέτη, ο Jerzy Skolimowski ασχολήθηκε με την ζωγραφική .

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11