Πριν στραφεί στην σκηνοθεσία ο Stanley Kubrick, τη δεκαετία του 40, ασχολήθηκε επαγγελματικά με την φωτογραφία ως συνεργάτης του περιοδικού Look.

Stanley-Kubrick01
Stanley-Kubrick02
Stanley-Kubrick03
Stanley-Kubrick04
Stanley-Kubrick05
Stanley-Kubrick06
Stanley-Kubrick07
Stanley-Kubrick08
Stanley-Kubrick09
Stanley-Kubrick10
Stanley-Kubrick11
Stanley-Kubrick12
Stanley-Kubrick13
Stanley-Kubrick14
Stanley-Kubrick15
Stanley-Kubrick16
Stanley-Kubrick17
Stanley-Kubrick18
Stanley-Kubrick19
Stanley-Kubrick20
Stanley-Kubrick21
Stanley-Kubrick22
Stanley-Kubrick23
Stanley-Kubrick24
Stanley-Kubrick25