Μια σειρά φωτογραφιών της Louise Brooks.

lousie00
lousie01
lousie02
lousie03
lousie04
lousie05
lousie06
lousie07
lousie08
lousie09
lousie10
lousie11
lousie12
lousie13