Μια ταινία κινουμένων σχεδίων.
Η σχέση μιας ηλικιωμένης γυναίκας με τη φωτογραφική της μηχανή.