Οι διάδρομοι και τα "περάσματα" στις ταινίες του μεγάλου Ozu.
Μουσική: A1 των Ólafur Arnalds & Nils Frahm.