Οι σκηνοθετικές εμμονές του Wes Anderson: λήψεις πάνω, κοντινά, υποβρύχιες λήψεις, πυροβολισμοί κ.λπ.