Μέρος της πολιτικής προπαγάνδας, οι διαφημιστικές προεκλογικές ταινίες χρησιμοποιούν είτε τα στερεότυπα του πολιτικού λόγου, είτε αναφορές σε άλλες ταινίες για να μεταφέρουν το πολιτικό τους μήνυμα.
Σε αντίθεση με τις περισσότερες που διαπνέονται από την απόλυτη βεβαιότητα και επιλέγουν να προτείνουν στον ψηφοφόρο άλλοτε το φόβο και άλλοτε την απόλυτη (μετεκλογική) ευδαιμονία, υπάρχουν κάποιες που διαπλέκουν το λόγο τους γύρω από την αμφιβολία ή το μετέωρο.

Η Φωνή