(Στον ομφαλό της θάλασσας)
της Marilou Diaz-Abaya

(Το θέατρο του Θεού)
του Jayaraaj