των Χρίστου Γεωργίου & Γιώργου Κούμουρου
(το σημείωμα των σκηνοθετών)
Διαβάστε περισσότερα: Ύστερα μένει η θάλασσα