Ταινίες που παρουσιάζονται στα πλαίσια του προγράμματος Laura Mulvey: H Οπτική Απόλαυση και το Γυναικείο Βλέμμα στο Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου 2019. Επιμέλεια Christopher Zimmerman.

Unsubscribe #2: All Eyes on the Silver Screen (Jodie Mack, 2010)


Language of Memory (Laura Kraning, 2009)