Ταινίες που παρουσιάζονται στα πλαίσια του προγράμματος πρόγραμμα Tactile Visions—McLaren, Brakhage, Lichter  στο Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου 2019. Επιμέλεια: Χριστιάνα Ιωάννου, Δώρος Δημητρίου, Christopher Zimmerman.


8th October 2016 (Péter Lichter, 2016)Pure Virtual Function (Péter Lichter, 2015)


Some of the Sensations (Péter Lichter, 2017)


No Signal Detected (Péter Lichter, 2013)