Ταινίες που παρουσιάζονται στα πλαίσια του προγράμματος πρόγραμμα Tactile Visions—McLaren, Brakhage, Lichter  στο Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου 2019. Επιμέλεια: Χριστιάνα Ιωάννου, Δώρος Δημητρίου, Christopher Zimmerman.

Stellar (Stan Brakhage, 1993)


The Dante Quartet (Stan Brakhage, 1987)


Glaze of cathexis (Stan Brakhage, 1990)


Chinese Series (Stan Brakhage, 2003)