Με μόνο όργανο τη φωνή της, η Petra Haden ερμηνεύει γνωστά μουσικά θέματα από τον κινηματογράφο.

Petra Haden - "Psycho"


Petra Haden - "Superman Theme"


Petra Haden - Petra Goes To The Movies


petra-haden.jpg