του Siamak Etemadi
(το σημείωμα του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Pari

(Η βασίλισσα της κυψέλης)
της Blerta Basholli
(το σχόλιο του Δημήτρη Κερκινού)
Διαβάστε περισσότερα: Hive

(Κουτάλι)
της Laila Pakalniņa
(η κριτική της Ζωής- Μυρτώς Ρηγοπούλου)
Διαβάστε περισσότερα: Karote

του Christian Petzold
(το σχόλιο της Μαρίας Γαβαλά)

(Η σιωπηλή δολοφόνος)
του Hou Hsiao-hsien
(το σχόλιο της Μαρίας Γαβαλά)

(Μια νύχτα με τη Μωντ)
του  Éric Rohmer
(το σχόλιο της Μαρίας Γαβαλά)

του Jean-Luc Godard
(το σχόλιο της Μαρίας Γαβαλά)

του Johan van der Keuken
(το σχόλιο της Μαρίας Γαβαλά)

του Philippe Béziat
(το σχόλιο της Μαρίας Γαβαλά)

του Chris Marker
(το σχόλιο της Μαρίας Γαβαλά)