των Juan Pablo Rebella & Pablo Stoll
Διαβάστε περισσότερα: Whisky

(Αθώες φωνές)
του Luis Mandoki
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Voces Inocentes

του Pan Nalin
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Samsara