(Αθώες φωνές)
του Luis Mandoki
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Voces Inocentes

του Terry George
(το σημείωμα του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Hotel Rwanda

του Chen Kaige
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Promise

του Hany Abu-Assad
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Paradise Now