(Έρως +Σφαγή)
του Yoshishige Yoshida
eros.jpg

Το Έρως+Σφαγή συνδέει δύο διαφορετικές ιστορίες, μ’ έναν πρωτοποριακό και πολυσύνθετο τρόπο. Κοινός άξονας είναι η σεξουαλική απελευθέρωση και η αναζήτηση του ελεύθερου έρωτα, ως πράξη εξέγερσης ενάντια στο παραδοσιακό, μονογαμικό οικογενειακό μοντέλο. Η μία ιστορία (1916-1923), καταγράφει την περίπτωση ενός υπαρκτού προσώπου, του αναρχικού Σακάε Οσούγκι, οπαδού και θεωρητικού του ελεύθερου έρωτα, της σχέσης του με τρεις γυναίκες και του τραγικού του τέλους. Η άλλη (1969)  αφορά σε ένα σύγχρονο ζευγάρι που εφαρμόζει  στην πράξη τις θεωρίες του Οσούγκι και ταυτόχρονα ερευνά τη ζωή και το θάνατό του, με σκοπό να κάνει μια ταινία γι’ αυτόν. Οι δύο ιστορίες όχι μόνον διαπλέκονται, αλλά και αλληλοσυμπληρώνονται ή και αντιπαρατίθενται, κυκλώνοντας έτσι το θέμα χωρο-χρονικά και εκ-θέτοντας ένα πρόβλημα το οποίο παραμένει, ως το τέλος, ένα άλυτο οπτικό αίνιγμα. Οι σκηνοθετικοί χειρισμοί και οι καλειδοσκοπικές  αφηγηματικές τεχνικές του Γιοσισίγκε Γιόσιντα/ Yoshishige Yoshida είναι μοναδικές : το παρόν συνομιλεί με το παρελθόν, το πραγματικό και το φανταστικό διεισδύουν το ένα μέσα στο άλλο, αλλάζοντας θέση, όνειρα και φαντασιώσεις υπονομεύουν το μυθοπλαστικό υπέδαφος,  ενώ μια αποδραματοποιημένη θεατρική φόρμα, σε μπρεχτικό ύφος, κρατά σε απόσταση και ταυτόχρονα σε κατάσταση διανοητικής εγρήγορσης το θεατή. Το Έρως + Σφαγή του Γιόσιντα (μαζί με την Τελετή του συνομηλίκου και συνοδοιπόρου Ναγκίσα Όσιμα), αποτελεί μια κορυφαία στιγμή του «νουμπέρου μπάγκου» (νέου κύματος) του ιαπωνικού κινηματογράφου, μια ταινία ορόσημο.   Θ.Λ.