Ταινίες που παρουσιάζονται στα πλαίσια του προγράμματος πρόγραμμα Tactile Visions—McLaren, Brakhage, Lichter  στο Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου 2019. Επιμέλεια: Χριστιάνα Ιωάννου, Δώρος Δημητρίου, Christopher Zimmerman.

Hen Hop (Norman McLaren, 1942)


Boogie-Doodle (Norman McLaren, 1948)


Begone Dull Care  (Norman McLaren, 1949)