Μια σπουδαστική ταινία που ασχολείται με τα της κινηματογραφικής τυπογραφίας.
Μουσική:
Clair de Lune - Debussy
Shoot the Piano Player: Poursuite - Hugh Wolff & London Sinfonietta (Georges Delerue)