Ένα αφιέρωμα στην καλλιτεχνική διαδρομή του Jonathan Demme (1944-2017).