Μια περιπλάνηση στην ιστορία του κινηματογράφου.
Η έμφαση δίνεται τόσο στα αριστουργήματα, ορόσημα της ιστορίας, όσο και σε ταινίες που έχουν γνωρίσει την αποδοχή του κοινού.