Μια από τις πρώτες και πειραματικές στο ύφος ταινίες animation του David Lynch.