1960. Σε ένα παρισινό Café, ένας νευρικός επιχειρηματίας ανακαλύπτει ότι ξέχασε το πορτοφόλι του και γι' αυτό το "παίζει" καθυστέρηση παραγγέλοντας συνεχώς καφέδες.
Υποψήφια ταινία για Oscar 2010