(Απολεσθέντα αντικείμενα)
των Stefan Arsenijevic, Nadejda Koseva, Mait Laas, Kornel Mundruczo, Cristian Mungiu, Jasmila Zbanich

(Πήγαινε δυτικά)
του Ahmed Imamovic

(Τι είναι ένας άντρας χωρίς μουστάκι;)
του Hrvoje Hribar

του Lance Daly
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)